Har du tonvis med sekretesspapper så är detta rätt maskin och den optimala utrustningen för ekonomiskt, logistiskt, arbets- och miljömässigt rätt hantering av sekretesspapper för återvinning. Hantera säkerhetskänsliga dokument i egen regi inom företaget väggar. Det garanterar 100% säkerhet. Så här fungerar det!

För mer info: sekretess@svelog.se

Ring direkt på 08-504 900 4208 – 504 900 42

SveLog Sekretesskvarn finns i olika utföranden. Bilden visar en av de större anläggningarna med kärltömmare, uppsamlingstratt, transportbana, nedmatningstratt samt brikettutmatning och allt integrerat för enkel hantering.

SveLog Sekretesskvarn, omvandlar känsligt material till totalt oläsliga briketter. Briketterna är mycket kraftig sammapressade vilket gör att materialet är oläsbart.

Använder vatten i processen och eliminerar därmed damm i lokalen, vilket avsevärt förbättrar arbetsmiljön.  

*Tillval:  Tratt med transportband och kärlvändare. Brikettsläde. Brikettkärl.

Längd                             2090 mm

Bredd inkl tratt              1300 mm

Höjd                                2190 mm

Motor                              7,5 + 4 + 0,55 kW

Vikt                                  1470 kg

Kapacitet                        150 – 200 kg/h  (250-300 ton/år)

Kompression                  10:1

Brikett-diameter             60 mm

Brikett-vikt                       450-550 kg/kbm

Sekretess grad               4 (på 5 gradig skala)

El anslutning                   400V / 32 A

Vattenanslutning            min 3 bar

Packrotor (påmatare)    ingår

Transportsystem            tillval *

DIN 32757. Vi håller säkerhetsnivå 4: Dokument med mycket känsliga och konfidentiella data samt personuppgifter som omfattas av höga skyddskrav.

DIN 66399. Vi håller säkerhetsnivå 5: Dokument med mycket känsliga och konfidentiella data samt personuppgifter som omfattas av höga skyddskrav.

Resultatet efter processen blir briketter 15-20 cm långa med en diameter på c:a 6 cm. Briketterna går utmärkt att återvinna som pappersmassa eller energi.

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö,  08 – 504 900 42

GDPR

© Copyright Svenska Miljö Logistik

© Copyright Sekretess